Klinika Transplantacji Komórek Macierzystych

Szpital Pulsmed od czterech lat prowadzi badania nad wykorzystaniem komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej. W 2016r. Krajowa Rada Transplantacyjna (zgodnie z uchwałą nr 59/2016 z dnia 12 grudnia 2016) wydała pozytywną opinię i rekomendowała wydanie Szpitalowi Pulsmed pozwolenia na czynności pobierania od żywego dawcy tkanki tłuszczowej i autologiczne przeszczepianie wyizolowanych z niej komórek macierzystych i regeneracyjnych w ramach procedur realizowanych na bloku operacyjnym. W związku z tym podjęliśmy równoczesne starania w Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek działania zmierzające do uzyskania pozwolenia Ministra Zdrowia na otwarcie Banku Tkanek i Komórek.

W Szpitalu Pulsmed wykorzystujemy mezenchymalne komórki macierzyste pozyskane z tkanki tłuszczowej w leczeniu uszkodzeń ścięgien, chrząstki stawowej, przy wczesnych zmianach zniekształceniowo -zwyrodnieniowych stawów, występujących np. w reumatoidalnym zapaleniu stawów wśród pacjentów u których zastosowane wcześniej leczenie nie przyniosło poprawy stanu klinicznego.

Dodatkowo terapie z komórkami macierzystymi stosujemy u pacjentów ze zmianami niedokrwiennymi w przebiegu cukrzycy i miażdżycy, czy też leczeniu przetok okołoodbytniczych, a także w chirurgii plastycznej i medycynie estetycznej.

Po zastosowaniu leczenia z użyciem mezenchymalnych komórek macierzystych w przypadku zabiegów ortopedycznych oczekiwać należy polepszenia funkcjonowania fizycznego pacjentów poddanych zabiegowi, zmniejszenia dolegliwości bólowych, poprawę ruchomości i zmniejszenie sztywności stawu, opóźnienie procesu całkowitego niszczenia stawu.

W Klinice wykonujemy zabiegi

Podziel się
Potrzebujesz pomocy?
Zapytaj przez Messengera