fbpx

Zapraszamy do umawiania wizyt poprzez system rejestracji online Umów wizytę!

Polityka jakości

Szpital Pulsmed wdrożył w swej działalności system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001-2008, który obejmuje świadczenia medyczne udzielane w zakresie leczenia specjalistycznego, leczenia stacjonarnego, badań diagnostycznych i rehabilitacji leczniczej.

Głównym celem Szpitala Pulsmed jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

W naszej działalności medycznej stawiamy na doświadczonych lekarzy z wysokimi kwalifikacjami oraz na elastyczność usług udzielanych pacjentom. Dążymy do tego, aby obsługa w naszym Szpitalu była na najwyższym możliwym poziomie, dostosowanym do wymagań nowoczesnego rynku usług medycznych.

Podstawowymi celami naszej działalności jest:

  1. Świadczenie usług medycznych o wysokim standardzie przez wykwalifikowany i doświadczony personel.
  2. Zapewnianie szerokiego zakresu usług medycznych.
  3. Utrwalanie renomy firmy na rynku usług medycznych.
  4. Profilaktyka, edukacja oraz poprawa stanu zdrowia ludności w regionie województwa łódzkiego, jak i na terenie całego kraju.
  5. Podnoszenie satysfakcji personelu z wykonywanej pracy.

Cele te realizujemy przez:

  1. Zatrudnianie wysokiej klasy specjalistów, którzy poza doświadczeniem i szeroką wiedzą medyczną są również ludźmi otwartymi na potrzeby pacjentów.
  2. Stosowanie nowoczesnych technologii medycznych oraz nowoczesnej i bezpiecznej aparatury medycznej.
  3. Pełne zaangażowanie kierownictwa w realizację postawionych celów oraz zapewnienie dostępności niezbędnych środków.
  4. Dążenie do ciągłej poprawy kwalifikacji i motywacji wśród pracowników.
  5. Ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością EN ISO 9001:2008.
Wysyłając do Kliniki jakiekolwiek dane, o których traktuje art. 9 ust. 1, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora, którym jest Pulsmed Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (90 – 248). Więcej informacji o zasadach i sposobach przetwarzania danych obowiązujących u Administratora znajdą Państwo na stronie: https://pulsmed.com.pl/rodo/klauzula-pacjenci/
Podziel się
Logo PulsmedLife