fbpx

Zapraszamy do umawiania wizyt poprzez system rejestracji online Umów wizytę!

Projekt „Medycyna regeneracyjna z zastosowaniem własnych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej w grupie osób 50+ z long COVID w celu poprawy wydolności układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Opracowanie procedury wdrożeniowej i rekomendacji”

Szpital Pulsmed Sp. z o.o. w kooperacji z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych (OSSP) złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Medycyna regeneracyjna z zastosowaniem własnych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej w grupie osób 50+ z long COVID w celu poprawy wydolności układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Opracowanie procedury wdrożeniowej i rekomendacji”. Projekt został złożony w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG VI. Instytucją oceniającą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

O projekcie

W ostatnich latach MSC pozyskiwane z różnych tkanek dorosłego człowieka stanowią przedmiot badań i zastosowań. Związane jest to ze zdolnością MSC do nieograniczonego odnawiania i migracji do miejsc uszkodzeń, właściwości immunomodulacyjnych i różnicowania się w różne komórki i tkanki. Komórki ADSC posiadają także właściwości immunoregulacyjne i antyoksydacyjne oraz hamowania proliferacji limfocytów T. Powodują sekrecję i aktywację różnych czynników, redukcję prozapalnych cytokin i chemokin oraz promocję przechodzenia makrofagów M1 w antyzapalne M2 co pozwala na zahamowanie procesów uszkadzających tkanki i narządy, w tym płuca i mięsień sercowy.

Wybuch pandemii Covid-19 znacząco wpłynął na pogorszenie zdrowia populacji osób starszych, u których obserwuje się poważne późne powikłania kardiologiczne i pulmonologiczne, które znacząco pogarszają jakość życia pacjenta, a nieleczone lub nieodpowiednio leczone wpływać mogą na skrócenie życia.

Celem projektu jest opracowanie spersonalizowanej procedury regeneracyjnej na bazie zastosowania mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej do regeneracji i leczenia odległych (>4 tygodnia po wyzdrowieniu) powikłań płucnych i sercowych u pacjentów po przejściu zakażenia wirusem Sars-Cov-2. W projekcie przewiduje się autologiczne wykorzystanie mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z własnej tkanki tłuszczowej pacjentów (ADSC).

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnej terapii oraz oceny jej skuteczności i bezpieczeństwa. W projekcie będziemy oceniali czy terapia oparta na wlewie autologicznego preparatu komórek ADSC wpływa na poprawę parametrów sercowych i płucnych u pacjentów z tzw. zespołem long-COVID.

Efektem projektu będzie opracowanie ścieżki wdrożeniowej powyższej procedury regeneracyjnej oraz pakietu rekomendacji pozwalających na poprawę jakości życia społeczeństwa w dobie srebrnej ekonomii i zmian demograficznych.

Wysyłając do Kliniki jakiekolwiek dane, o których traktuje art. 9 ust. 1, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora, którym jest Pulsmed Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (90 – 248). Więcej informacji o zasadach i sposobach przetwarzania danych obowiązujących u Administratora znajdą Państwo na stronie: https://pulsmed.com.pl/rodo/klauzula-pacjenci/
Podziel się
Logo PulsmedLife