fbpx

Zapraszamy do umawiania wizyt poprzez system rejestracji online Umów wizytę!

Bank Komórek Macierzystych

Pulsmed jest pierwszym szpitalem w Polsce, który uzyskał pozwolenie Ministra Zdrowia na bankowanie komórek macierzystych pobranych z tkanki tłuszczczowej.

Profesjonalizm i doświadczenie Szpitala Pulsmed w zakresie terapii komórkami macierzystymi ADSC potwierdzają pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na pobieranie od żywego dawcy tkanki tłuszczowej i autologiczne przeszczepianie wyizolowanych z niej komórek macierzystych i regeneracyjnych       (zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 59/2016 z dn. 12.12.2016 r.).

W 2018 r., po prowadzeniu restrykcyjnej polityki zapewnienia jakości jak również po wyposażeniu Szpitala Pulsmed w profesjonalną infrastrukturę zapewniającą bezpieczną preparatykę, mrożenie komórek macierzystych stworzono Bank Tkanek i Komórek.

Bank Tkanek i Komórek Szpitala Pulsmed uzyskał pozwolenie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek – Ministerstwa Zdrowia (dn. 21.03.2018 r.) w zakresie:

  • Gromadzenia, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji tkanki tłuszczowej oraz mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej, wykonywane w systemie zamkniętym w ramach Sali operacyjnej.

Bank Tkanek i Komórek zapewnia naszym pacjentom profesjonalną i bezpieczną opiekę nad pobraną tkanką tłuszczową i komórkami macierzystymi ADSC. Nasz system jakości pozwala na ich bezpieczne przechowywanie w parach ciekłego azotu i użycie po rozmrożeniu, nawet po kilku latach.

 

Podziel się
Pulsmed - Kliniki.pl
Potrzebujesz pomocy?
Zapytaj przez Messengera