fbpx

Zapraszamy do umawiania wizyt poprzez system rejestracji online Umów wizytę!

B+R

Projekt „Medycyna regeneracyjna z zastosowaniem własnych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej w grupie osób 50+ z long COVID w celu poprawy wydolności układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Opracowanie procedury wdrożeniowej i rekomendacji”

Szpital Pulsmed Sp. z o.o. w kooperacji z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych (OSSP) złożył wniosek o dofinansowanie projektu "Medycyna regeneracyjna z zastosowaniem własnych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej w grupie osób 50+ z long COVID w celu poprawy wydolności układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Opracowanie procedury wdrożeniowej i rekomendacji". Projekt został złożony w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG VI. Instytucją oceniającą...

Projekt leczenia cukrzycy typu 2

Projekt leczenia cukrzycy typu 2 i jej powikłań, realizowany przez Szpital Pulsmed wraz z Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego (jedną z najnowocześniejszych placówek w Europie) przeszedł pozytywnie ocenę formalną NCBiR w ramach programu Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. ) Znalezienie skutecznej metody leczenia leczenie cukrzycy typu 2 i przewlekłych chorób będących powikłaniami cukrzycy jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny. Stosowane w początkowym...
Logo PulsmedLife