fbpx

Zapraszamy do umawiania wizyt poprzez system rejestracji online Umów wizytę!

Działalność Banku

Profesjonalizm i doświadczenie Szpitala Pulsmed w zakresie terapii komórkami macierzystymi ADSC potwierdzają pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na pobieranie od żywego dawcy tkanki tłuszczowej i autologiczne przeszczepianie wyizolowanych z niej komórek macierzystych i regeneracyjnych (zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 59/2016 z dn. 12.12.2016 r.).

W 2018 r., po prowadzeniu restrykcyjnej polityki zapewnienia jakości jak również po wyposażeniu Szpitala Pulsmed w profesjonalną infrastrukturę zapewniającą bezpieczną preparatykę, mrożenie komórek macierzystych stworzono Bank Tkanek i Komórek.

Bank Tkanek i Komórek Szpitala Pulsmed uzyskał pozwolenie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek – Ministerstwa Zdrowia (dn. 21.03.2018 r.) w zakresie:

  • Gromadzenia, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji tkanki tłuszczowej oraz mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej, wykonywane w systemie zamkniętym w ramach Sali operacyjnej.

Bank Tkanek i Komórek zapewnia naszym pacjentom profesjonalną i bezpieczną opiekę nad pobraną tkanką tłuszczową i komórkami macierzystymi ADSC. Nasz system jakości pozwala na ich bezpieczne przechowywanie w parach ciekłego azotu i użycie po rozmrożeniu, nawet po kilku latach.

Potencjał Banku Tkanek i Komórek

W Banku Tkanek i Komórek stworzono nowe możliwości leczenia komórkami macierzystymi dla lekarzy i pacjentów. Po zwykłym zabiegu liposukcji pacjenci mają możliwość zamrożenia swojej tkanki tłuszczowej lub komórek macierzystych na poczet przyszłych zabiegów. Komórki macierzyste ADSC mrozimy w zwalidowanych warunkach,  w parach ciekłego azotu, przez co preparaty (po rozmrożeniu) są dostępne dla pacjentów przez wiele lat od dnia pobrania. Bank Tkanek i Komórek to idealne miejsce do prowadzenia badań naukowych z zastosowaniem medycyny regeneracyjnej.

 

Wysyłając do Kliniki jakiekolwiek dane, o których traktuje art. 9 ust. 1, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora, którym jest Pulsmed Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (90 – 248). Więcej informacji o zasadach i sposobach przetwarzania danych obowiązujących u Administratora znajdą Państwo na stronie: https://pulsmed.com.pl/rodo/klauzula-pacjenci/
Podziel się
Logo PulsmedLife