fbpx

Zapraszamy do umawiania wizyt poprzez system rejestracji online Umów wizytę!

Diabetologia

Leczenie cukrzycy typu 2 w Łodzi

Szpital Pulsmed wraz z Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego (jedną z najnowocześniejszych placówek w Europie) rozpoczyna nowoczesne leczenie cukrzycy typu 2 i przewlekłych chorób będących powikłaniami cukrzycy: angiopatia, retinopatia, kardiomiopatia czy nefropatia cukrzycowa.

Znalezienie skutecznej metody leczenia cukrzycy jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny. Stosowane w początkowym etapie leczenia nowoczesne leki doustne dla optymalizacji poziomów glukozy we krwi są tylko postępowaniem objawowym.

Leczenie cukrzycy oparte o komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej

Terapia cukrzycy, o której mowa, oparta jest na wykorzystaniu komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej posiadających zdolność do różnicowania się także w komórki produkujące anaboliczne hormony peptydowe. W ostatnich latach mezenchymalne komórki macierzyste (MSCs) pozyskiwane z różnych dorosłych tkanek stanowią najbardziej korzystną perspektywę dla leczenia cukrzycy 2 typu (T2DM). Tkanka tłuszczowa, mając na uwadze jej dostępność oraz łatwość pozyskania z niej komórek macierzystych, stanowi korzystne rozwiązanie w poszukiwaniu najlepszej metody leczenia cukrzycy.

Istotną kwestią przy pozyskaniu komórek macierzystych z organizmu jest ich ilość. Większość ludzi ma nadmiar tkanki tłuszczowej a w niej obfite pokłady komórek macierzystych. Z prowadzonych badań wynika, że tkanka tłuszczowa zawiera 70 razy więcej komórek macierzystych niż szpik kostny. Podczas jednego zabiegu można pobrać od 10 do 50 milionów komórek ADSC. Pozyskana ilość pozwala szybko przystąpić do leczenia bez konieczności hodowania laboratoryjnego komórek w przeciwności do innych źródeł pozyskania ADSC.

Poradnia diabetologiczna Łódź – do kogo jest skierowane leczenie?

Leczenie cukrzycy w Łodzi w szpitalu Pulsmed skierowane jest do dwóch podstawowych grup. Przede wszystkim osoby chorujące na cukrzycę 2 typu, u których wystąpiły przewlekłe powikłania narządowe typu kardiomiopatia, retinopatia, angiopatia czy nefropatia cukrzycowa, jak również chorzy, u których istnieje zagrożenie wystąpienia powikłań narządowych lub prowadzone dotychczasowe leczenie jest nieskuteczne i uniemożliwia normalne funkcjonowanie społeczne lub gospodarcze.

Innowacyjna terapia cukrzycy 2. typu

Zastosowanie technologii wykorzystania tkanki tłuszczowej i komórek macierzystych z niej izolowanych w leczeniu cukrzycy 2 typu jest innowacyjnym tematem nie stosowanym dotychczas w praktyce klinicznej w Polsce. W leczeniu zakłada się wykorzystanie tkanki tłuszczowej, która jest swoistym bankomatem komórkowym , łatwo dostępnym i występującym w nadmiarze szczególnie u pacjentów z cukrzycą 2 typu (T2DM).

Jest to nowość w postępowaniu terapeutycznym dotyczącym cukrzycy. Bankowanie materiału tkankowego pobranego jednorazowo w większej ilości od pacjenta w drodze lipoaspiracji wprowadza istotną nowość w procesie leczenia pozwalającą na wielokrotną aplikacje/przeszczep komórkowy bez konieczności wykonywania wielokrotnych zabiegów chirurgicznego pobierania materiału. Ma to szczególne znaczenie w przypadku leczenia przewlekłych chorób będących powikłaniami cukrzycy: angiopatii, retinopatii, kardiomiopatii czy nefropatii cukrzycowej.

Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy

Funkcjonalność leczenia polega na szerokiej dostępności do źródła komórek macierzystych, którym jest własna tkanka tłuszczowa pacjenta oraz relatywnie niskie koszty w porównaniu z innymi technologiami komórkowymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy. Tkanka tłuszczowa występująca z reguły w nadmiarze u chorych na cukrzycę 2 typu. Uważa się współcześnie , że nadwaga i otyłość stanowią główną przyczynę podwyższonych poziomów glikemii w związku z mniejszą wrażliwością narządów i tkanek.

Mówi się nawet, że jest to efekt obrony własnego organizmu przed nadwagą i wyraźny sygnał aby zmniejszyć ilość spożywanych kalorii i wprowadzić racjonalny sposób odżywiania oraz zwiększyć aktywność fizyczną. Kolejną istotną przewagą nad pozostałymi technologiami komórkowymi w zakresie źródła komórek macierzystych jest łatwość pozyskania i duża ilość tkanki tłuszczowej którą można pobrać jednorazowo oraz zmagazynować do wielokrotnego wykorzystania bez potrzeby namnażania. Jest mniej dokuczliwe dla pacjentów w porównaniu na przykład z pozyskiwaniem do terapii mezenchymalnych komórek ze szpiku kostnego (BM-MSCs).

Korzyści z wykorzystania komórek macierzystych w terapii diabetyka

Podstawową przewagą nad dotychczasowym sposobem postępowania w leczeniu cukrzycy 2 typu (T2DM) jest jego przyczynowe działanie, w odróżnieniu od leczenia objawowego stosowanego do tej pory. Leczenie cukrzycy 2 typu doustnymi środkami p/cukrzycowymi stabilizuje w swych założeniach tylko poziomy cukru we krwi, jednak nie prowadzi do usunięcia przyczyn choroby i pełnego wyleczenia. Dlatego też rezultat zakładający wykorzystanie komórek macierzystych pochodzących z własnej tkanki tłuszczowej pacjenta jest korzystniejszy bowiem prowadzi do naprawy uszkodzenia narządu trzustki oraz przywrócenie wrażliwości tkanek i narządów. W rezultacie może dochodzić nie tylko do stabilizacji glikemii, ale również leczenie przewlekłych powikłań narządowych.

Diabetolog Łódź – jak zacząć leczenie?

Jeśli chcesz skorzystać z diagnostyki i terapii z wykorzystaniem własnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej, skontaktuj się telefonicznie: +48 668 696 911, a otrzymasz kompleksowe informacje na temat leczenia.

Logo PulsmedLife