fbpx

Zapraszamy do umawiania wizyt poprzez system rejestracji online Umów wizytę!

Projekt leczenia cukrzycy typu 2

Projekt leczenia cukrzycy typu 2 i jej powikłań, realizowany przez Szpital Pulsmed wraz z Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego (jedną z najnowocześniejszych placówek w Europie) przeszedł pozytywnie ocenę formalną NCBiR w ramach programu Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. )

Znalezienie skutecznej metody leczenia leczenie cukrzycy typu 2 i przewlekłych chorób będących powikłaniami cukrzycy jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny. Stosowane w początkowym etapie leczenia nowoczesne leki doustne dla optymalizacji poziomów glukozy we krwi są tylko postępowaniem objawowym.

Leczenie oparte o komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej
Terapia o której mowa oparta jest na wykorzystaniu komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej posiadających zdolność do różnicowania się także w komórki produkujące anaboliczne hormony peptydowe. W ostatnich latach mezynchymalne komórki macierzyste (MSCs) pozyskiwane z różnych dorosłych tkanek stanowią najbardziej korzystną perspektywę dla leczenia cukrzycy 2 typu (T2DM). Tkanka tłuszczowa, mając na uwadze jej dostępność oraz łatwość pozyskania z niej komórek macierzystych stanowi korzystne rozwiązanie w poszukiwaniu najlepszej metody leczeniu cukrzycy.

Istotną kwestią przy pozyskaniu komórek macierzystych z organizmu jest ich ilość. Większość ludzi ma nadmiar tkanki tłuszczowej a w niej obfite pokłady komórek macierzystych. Z prowadzonych badań wynika, że tkanka tłuszczowa zawiera 70 razy więcej komórek macierzystych niż szpik kostny. Podczas jednego zabiegu można pobrać od 10 do 50 milionów komórek ADSC. Pozyskana ilość pozwala szybko przystąpić do leczenia bez konieczności hodowania laboratoryjnego komórek w przeciwności do innych źródeł pozyskania ADSC.

Do kogo jest skierowane leczenie?
Leczenie skierowane jest do dwóch podstawowych grup. Przede wszystkim osoby chorujące na cukrzyce 2 typu, u których wystąpiły przewlekłe powikłania narządowe typu kardiomiopatia, retinopatia czy angiopatia cukrzycowa, jak również chorzy u których istnieje zagrożenie wystąpienia powikłań narządowych lub prowadzone dotychczasowe leczenie jest nieskuteczne i uniemożliwia normalne funkcjonowanie społeczne lub gospodarcze.

Innowacyjność terapii
Zastosowanie technologii wykorzystania tkanki tłuszczowej i komórek macierzystych z niej izolowanych w leczeniu cukrzycy 2 typu jest innowacyjnym tematem nie stosowanym dotychczas w praktyce klinicznej w Polsce. W leczeniu zakłada się wykorzystanie tkanki tłuszczowej, która jest swoistym bankomatem komórkowym , łatwo dostępnym i występującym w nadmiarze szczególnie u pacjentów z cukrzycą 2 typu. Jest to nowość w postępowaniu terapeutycznym dotyczącym cukrzycy. Bankowanie materiału tkankowego pobranego jednorazowo w większej ilości od pacjenta w drodze lipoaspiracji wprowadza istotną nowość w procesie leczenia pozwalającą na wielokrotną aplikacje/przeszczep komórkowy bez konieczności wykonywania wielokrotnych zabiegów chirurgicznego pobierania materiału . Ma to szczególne znaczenia w przypadku leczenia przewlekłych chorób będących powikłaniami cukrzycy (angiopatia, retinopatia czy kardiomiopatia cukrzycowa).

Funkcjonalność leczenia polega na szerokiej dostępności do źródła komórek macierzystych którym jest własna tkanka tłuszczowa pacjenta oraz relatywnie niskie koszty w porównaniu z innymi technologiami komórkowymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy. Tkanka tłuszczowa występująca z reguły w nadmiarze u chorych na cukrzycę 2 typu. Uważa się współcześnie, że nadwaga i otyłość stanowią główną przyczynę podwyższonych poziomów glikemii w związku z mniejszą wrażliwością narządów i tkanek. Uwaza sie, że jest to efekt obrony własnego organizmu przed nadwagą i wyraźny sygnał aby zmniejszyć ilość spożywanych kalorii i wprowadzić racjonalny sposób odżywiania oraz zwiększyć aktywność fizyczną. Kolejną Istotną przewagą nad pozostałymi technologiami komórkowymi w zakresie źródła komórek macierzystych jest łatwość pozyskania i duża ilość tkanki tłuszczowej którą można pobrać jednorazowo oraz zmagazynować do wielokrotnego wykorzystania bez potrzeby namnażania. Jest mniej dokuczliwe dla pacjentów w porównaniu na przykład z pozyskiwaniem do terapii mezenchymalnych komórek ze szpiku kostnego (BM-MSCs).

Wysyłając do Kliniki jakiekolwiek dane, o których traktuje art. 9 ust. 1, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora, którym jest Pulsmed Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (90 – 248). Więcej informacji o zasadach i sposobach przetwarzania danych obowiązujących u Administratora znajdą Państwo na stronie: https://pulsmed.com.pl/rodo/klauzula-pacjenci/
Podziel się
Logo PulsmedLife