fbpx

Zapraszamy do umawiania wizyt poprzez system rejestracji online Umów wizytę!

Cukrzyca typu 2

Cukrzyca typu 2

Szpital Pulsmed wraz z Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego (jedną z najnowocześniejszych placówek w Europie) rozpoczyna nowoczesne leczenie cukrzycy typu 2 i przewlekłych chorób będących powikłaniami cukrzycy: angiopatia, retinopatia, kardiomiopatia czy nefropatia cukrzycowa.

Znalezienie skutecznej metody leczenia jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny. Stosowane w początkowym etapie leczenia nowoczesne leki doustne dla optymalizacji poziomów glukozy we krwi są tylko postępowaniem objawowym.

Leczenie oparte o komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej
Terapia o której mowa oparta jest na wykorzystaniu komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej posiadających zdolność do różnicowania się także w komórki produkujące anaboliczne hormony peptydowe. W ostatnich latach mezynchymalne komórki macierzyste (MSCs) pozyskiwane z różnych dorosłych tkanek stanowią najbardziej korzystną perspektywę dla leczenia cukrzycy 2 typu (T2DM). Tkanka tłuszczowa, mając na uwadze jej dostępność oraz łatwość pozyskania z niej komórek macierzystych stanowi korzystne rozwiązanie w poszukiwaniu najlepszej metody leczeniu cukrzycy.

Istotną kwestią przy pozyskaniu komórek macierzystych z organizmu jest ich ilość. Większość ludzi ma nadmiar tkanki tłuszczowej a w niej obfite pokłady komórek macierzystych. Z prowadzonych badań wynika, że tkanka tłuszczowa zawiera 70 razy więcej komórek macierzystych niż szpik kostny. Podczas jednego zabiegu można pobrać od 10 do 50 milionów komórek ADSC. Pozyskana ilość pozwala szybko przystąpić do leczenia bez konieczności hodowania laboratoryjnego komórek w przeciwności do innych źródeł pozyskania ADSC.

Do kogo jest skierowane leczenie?
Leczenie skierowane jest do dwóch podstawowych grup. Przede wszystkim osoby chorujące na cukrzyce 2 typu, u których wystąpiły przewlekłe powikłania narządowe typu kardiomiopatia, retinopatia, angiopatia czy nefropatia cukrzycowa , jak również chorzy u których istnieje zagrożenie wystąpienia powikłań narządowych lub prowadzone dotychczasowe leczenie jest nieskuteczne i uniemożliwia normalne funkcjonowanie społeczne lub gospodarcze.

Innowacyjność terapii
Zastosowanie technologii wykorzystania tkanki tłuszczowej i komórek macierzystych z niej izolowanych w leczeniu cukrzycy 2 typu jest innowacyjnym tematem nie stosowanym dotychczas w praktyce klinicznej w Polsce. W leczeniu zakłada się wykorzystanie tkanki tłuszczowej, która jest swoistym bankomatem komórkowym , łatwo dostępnym i występującym w nadmiarze szczególnie u pacjentów z cukrzycą 2 typu. Jest to nowość w postępowaniu terapeutycznym dotyczącym cukrzycy. Bankowanie materiału tkankowego pobranego jednorazowo w większej ilości od pacjenta w drodze lipoaspiracji wprowadza istotną nowość w procesie leczenia pozwalającą na wielokrotną aplikacje/przeszczep komórkowy bez konieczności wykonywania wielokrotnych zabiegów chirurgicznego pobierania materiału . Ma to szczególne znaczenia w przypadku leczenia przewlekłych chorób będących powikłaniami cukrzycy (angiopatia, retinopatia, kardiomiopatia czy nefropatia cukrzycowa).

Funkcjonalność leczenia polega na szerokiej dostępności do źródła komórek macierzystych którym jest własna tkanka tłuszczowa pacjenta oraz relatywnie niskie koszty w porównaniu z innymi technologiami komórkowymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy. Tkanka tłuszczowa występująca z reguły w nadmiarze u chorych na cukrzycę 2 typu. Uważa się współcześnie, że nadwaga i otyłość stanowią główną przyczynę podwyższonych poziomów glikemii w związku z mniejszą wrażliwością narządów i tkanek. Uwaza sie, że jest to efekt obrony własnego organizmu przed nadwagą i wyraźny sygnał aby zmniejszyć ilość spożywanych kalorii i wprowadzić racjonalny sposób odżywiania oraz zwiększyć aktywność fizyczną. Kolejną Istotną przewagą nad pozostałymi technologiami komórkowymi w zakresie źródła komórek macierzystych jest łatwość pozyskania i duża ilość tkanki tłuszczowej którą można pobrać jednorazowo oraz zmagazynować do wielokrotnego wykorzystania bez potrzeby namnażania. Jest mniej dokuczliwe dla pacjentów w porównaniu na przykład z pozyskiwaniem do terapii mezenchymalnych komórek ze szpiku kostnego (BM-MSCs).

Leczenie prowadzone będzie w dwóch grupach chorych:

 1. chorzy na T2DM, u których wystąpiły przewlekłe powikłania narządowe: retinopatia, nefropatia i neuropatia cukrzycowa
 2. chorzy na T2DM, bez powikłań naczyniowych, u których dotychczas stosowane leczenie jest nieskuteczne, tzn. nie uzyskano metabolicznego wyrównania cukrzycy.

Zastosowanie technologii wykorzystania tkanki tłuszczowej i komórek macierzystych z niej izolowanych w leczeniu cukrzycy 2 typu jest innowacyjną metodą nie stosowanym dotychczas w praktyce klinicznej w Polsce. Bankowanie materiału tkankowego pobranego jednorazowo w większej ilości od pacjenta w drodze lipoaspiracji wprowadza istotną nowość w procesie leczenia pozwalającą na wielokrotną aplikacje/przeszczep komórkowy bez konieczności wykonywania wielokrotnych zabiegów chirurgicznego pobierania materiału. Funkcjonalność leczenia polega na szerokiej dostępności do źródła komórek macierzystych którym jest własna tkanka tłuszczowa pacjenta oraz relatywnie niskie koszty w porównaniu z innymi technologiami komórkowymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy. Kolejną Istotną przewagą nad pozostałymi technologiami komórkowymi w zakresie źródła komórek macierzystych jest łatwość pozyskania i duża ilość tkanki tłuszczowej którą można pobrać jednorazowo oraz zmagazynować do wielokrotnego wykorzystania bez potrzeby namnażania. Jest mniej dokuczliwe dla pacjentów w porównaniu na przykład z pozyskiwaniem do terapii mezenchymalnych komórek ze szpiku kostnego (BM-MSCs).

Rejestracja pacjentów z cukrzycą 2 typu (T2DM) zgłaszających się do leczenia prowadzona jest wstępnie przez pracowników Rejestracji Szpitala Pulsmed Sp. z o.o.. Badania zostaną przeprowadzone przez lekarzy specjalistów Szpitala Pulsmed. Pacjent zgłaszający się do ośrodka zostaje umówiony w dogodnym dla niego terminie na wizytę oraz poinformowany o konieczności dostarczenia dokumentacji medycznej.

Na wizycie u diabetologa:
Od każdego pacjenta zakwalifikowanego do badania zostanie zebrany wywiad lekarski, ze szczególnym uwzględnieniem czasu trwania choroby, powikłań, stosowanego leczenia hipoglikemizującego i chorób towarzyszących. Następnie przeprowadzone zostanie badanie przedmiotowe pacjenta obejmujące pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie i bioder przy użyciu standardowej wagi lekarskiej oraz klasycznych mierników obwodów (taśma centymetrowa). Dodatkowo każdy pacjent ma przeprowadzaną analizę składu ciała z wykorzystaniem urządzenia InBody 370.

Na podstawie wyników pomiarów masy ciała i wzrostu obliczony zostanie wskaźnik BMI.

Wartości pomiarów obwodów w pasie i biodrach posłużą do obliczenia wskaźnika talia/biodro (WHR).

Zostanie również wykonany rutynowy pomiar ciśnienia tętniczego za pomocą sfingo-manometru rtęciowego na tętnicy ramiennej. Pacjentowi zleca się następujące badania laboratoryjne na czczo: stężenie glukozy

 • stężenie insuliny
 • stężenie peptydu C
 • odsetek hemoglobiny glikowanej
 • morfologia krwi obwodowej
 • APTT, INR
 • stężenia elektrolitów
 • stężenia cholesterolu całkowitego, HDL i LDL cholesterolu oraz triglicerydów
 • stężenie mocznika
 • stężenie kreatyniny
 • stężenie aminotransferazy alaninowej
 • stężenie aminotransferazy asparaginowej
 • badanie ogólne moczu
 • HBsAg i anty-HBc, anty-HIV-1 i 2, anty-HCV, FTA, FTA-ABS, HTLV-I
 • grupa krwi

oraz obliczony:

 • wskaźnik filtracji kłębuszkowej nerek (GFR) ze wzoru Cockrofta-Gaulta
 • wskaźnik albumina-kreatynina (ACR)

W celu wykluczenia lub potwierdzenia nefropatii cukrzycowej zostanie wyliczony wskaźnik filtracji kłębuszkowej nerek (GFR), zostanie uwzględnione kryterium czasowe ≥ 3 miesięcy, dodatkowo zostanie przeanalizowana morfologia, badanie ogólne moczu i w razie możliwości badania obrazowe nerek w celu oceny strukturalnego lub czynnościowego uszkodzenia narządu.

Na wizycie u neurologa:
Przeprowadzone zostanie badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz badanie elektrofizjologiczne przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w celu potwierdzenia lub wykluczenia neuropatii obwodowej.

Na wizycie u okulisty:
Każdy chory zostanie poddany badaniu okulistycznemu ze szczególnym uwzględnieniem obecność retinopatii cukrzycowej. Wstępne badanie obejmować będzie ocenę:

 • ostrości wzroku
 • ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • wyniku gonioskopii w przypadku występowania wskazań do jej wykonania
 • struktur oka w lampie szczelinowej
 • dna oka
 • zmian w skali Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS)

Dodatkowo u każdego pacjenta będą wykonywane:

 • 25-punktowy kwestionariusz funkcji wzrokowych National Eye Institute (NEI VFO-25)

Zmiany w skali Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) – polepszenie o 2 lub więcej stopni będzie uznane jako istotne statystycznie.

Na wizycie u chirurga: Lekarz kwalifikujący przeprowadza wywiad dotyczący stanu zdrowia pacjenta, analizuje dostarczoną dokumentację medyczną i wskazania do zabiegu z wykorzystaniem autologicznej tkanki tłuszczowej i/lub autologicznych komórek macierzystych.

Po wstępnej kwalifikacji u pacjenta zostają wykonane badania antropometryczne przy użyciu urządzenia InBody 370, dokumentacja fotograficzna.  żylnej w celu wykonania zleconych przez specjalistów badań. Po skompletowaniu wyników badań zleconych przez specjalistów choremu wyznacza się termin wizyty kwalifikacyjnej do zabiegu. Pacjent zostaje powiadomiony, że w przypadku kwalifikacji w tym samym dniu zostanie przeprowadzony zabieg. Kwalifikacja do zabiegu składa się z przeprowadzenia szczegółowego wywiadu społeczno-lekarskiego, badania fizykalnego i weryfikacji wykonanych badań krwi. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do zabiegu są nieustabilizowane choroby przewlekłe, zaburzenia krzepliwości, ciąża i laktacja, infekcje ropne skóry, choroby zakaźne, objawy niewydolności oddechowej lub krążenia. Do zabiegu nie są kwalifikowani także pacjenci z pozytywnymi wynikami wykonanych badań, wskazujące na aktywne zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV, HTLV-I, czy kiły. W każdym innym przypadku lekarz kwalifikujący podejmuje decyzję o dopuszczeniu pacjenta do zabiegu, po rozważeniu ryzyka i korzyści wynikających z zabiegu pobrania tkanki tłuszczowej i zabiegu z wykorzystaniem autologicznych komórek macierzystych. Zakwalifikowanie pacjenta do zabiegu oraz rodzaj przeprowadzanego zabiegu jest odnotowywane przez lekarza w dokumentacji pacjenta, następnie pacjent wypełnia i podpisuje stosowne zgody, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Podstawową przewagą nad dotychczasowym sposobem postępowania w leczeniu cukrzycy 2 typu jest jego przyczynowe działanie, w odróżnieniu od leczenia objawowego stosowanego do tej pory. Leczenie cukrzycy 2 typu doustnymi środkami p/cukrzycowymi stabilizuje w swych założeniach tylko poziomy cukru we krwi, jednak nie prowadzi do usunięcia przyczyn choroby i pełnego wyleczenia. Dlatego też rezultat zakładający wykorzystanie komórek macierzystych pochodzących z własnej tkanki tłuszczowej pacjenta jest korzystniejszy bowiem prowadzi do naprawy uszkodzenia narządu trzustki oraz przywrócenie wrażliwości tkanek i narządów. W rezultacie może dochodzić nie tylko do stabilizacji glikemii ale również leczenie przewlekłych powikłań narządowych.

Jeśli chcesz skorzystać z terapii z wykorzystaniem własnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej, skontaktuj się telefonicznie: +48 668 696 911, a otrzymasz kompleksowe informacje na temat leczenia.

 1. Fang Y, Tian X, Bai S, Autologous transplantation of adipose-derived mesenchymal stem cells ameliorates streptozotocin-induced diabetic nephropathy in rats by inhibiting oxidative stress, pro-inflammatory cytokines and the p38 MAPK signaling pathway. Int J Mol Med. 2012; 30(1): 85-92. doi: 10.3892/ijmm.2012.977.
 2. Solis MA, Moreno Velásquez I, Correa R, et al., Stem cells as a potential therapy for diabetes mellitus: a call-to-action in Latin America. Diabetol Metab Syndr. 2019; 18; 11:20. doi: 10.1186/s13098-019-0415-0.
 3. Qi Y, Ma J, Li S, et al., Applicability of adipose-derived mesenchymal stem cells in treatment of patients with type 2 diabetes. Stem Cell Res Ther. 2019; 28; 10(1): 274. doi: 10.1186/s13287-019-1362-2.
 4. Deng Z, Xu H, Zhang J, et al., Infusion of adipose‑derived mesenchymal stem cells inhibits skeletal muscle mitsugumin 53 elevation and thereby alleviates insulin resistance in type 2 diabetic rats. Mol Med Rep. 2018; 17(6): 8466-74. doi: 10.3892/mmr.2018.8901.

NCT03840343 „Patient-Derived Stem Cell Therapy for Diabetic Kidney Disease”

Cennik

Pobranie tkanki tłuszczowej, izolacja komórek macierzystych, podanie dożylne 8.000 PLN
Kolejne podanie w okresie do 6 mcy 2.500 PLN
Przechowanie w Banku Tkanek i Komórek - do zabiegów (6 mcy) 200 PLN
Przechowanie długoterminowe w Banku Tkanek i Komórek 400 PLN za 1 rok

Umów wizytę

Wybierz lekarza, do którego chcesz wyznaczyć wizytę
Zdjęcie pracownika - Zbigniew Kowalczyk
Lek. med. Zbigniew Kowalczyk
specjalizacja: Chirurgia ogólna, Medycyna estetyczna, 
Avatar pracownika - Prof. dr hab. n. med. Jacek Kasznicki
Prof. dr hab. Jacek Kasznicki
specjalizacja: Diabetologia, 
Zdjęcie pracownika - Lek. med. Joanna Kawalec
Lek. med. Joanna Kawalec
specjalizacja: Choroby wewnętrzne, 
Godziny przyjęć:
środy, 16.00 - 18.00
Wysyłając do Kliniki jakiekolwiek dane, o których traktuje art. 9 ust. 1, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora, którym jest Pulsmed Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (90 – 248). Więcej informacji o zasadach i sposobach przetwarzania danych obowiązujących u Administratora znajdą Państwo na stronie: https://pulsmed.com.pl/rodo/klauzula-pacjenci/
Podziel się

Opinie o zabiegu

No Title

8 lipca 2024

Zabieg przeszedł moje oczekiwania. zabieg korekcyjny okolic twarzy pozyskanych z tkanki tłuszczowej po liposukcji Szybko, bez bólu,

czułam się komfortowo Polecam wszystkim PANA DOKTORA ZBIGNIEWAA KOWALCZYKA

Anna

Wyraź swoją opinię o zabiegu

Logo PulsmedLife